Kotisairaanhoitopalvelu Sa-Tu Väisänen Oy

Tutustu meihin

Tarjoamme kotihoitopalvelua ympärivuorokautisesti – ihmiseltä ihmiselle, terveydenhuollon ammattilaisten tarjoamana luotettavasti, korkealla ammattitaidolla.

Ota yhteyttä

Kotisairaanhoitopalvelut Sa-Tu Väisänen Oy

Kuinka haluamme kohdeltavan itseämme
potilaan / avun tarvitsijan asemassa?

Yrityksen toiminta on alkanut v. 2015 alusta pitkähkön kypsyttelyn tuloksena.

Toimitusjohtajana, yrittäjänä toimii Sari Väisänen. Koulutustaustani on sairaanhoitajan (sis+kir, Kuopion terveydenhuolto-oppilaitos) -tutkinto sekä hallinnon ja johtamisen erikoistumisopinnot (Savonia AMK).

Työskentelykokemusta ennen yrittäjäksi ryhtymistä on terveydenhuoltoalalta kuntatyönantajan palveluksessa monipuolisesti sairaanhoitajan, osastonhoitajan, apulaisosastonhoitajan tehtävistä reilu 20 vuotta. Työnantajina ovat olleet terveyskeskus- ja sairaalaorganisaatio. Työyksiköitä ovat olleet terveyskeskuksessa vuodeosasto ja poliklinikkatoiminta/lääkärin vastaanotto, opiskeluaikana myös kotisairaanhoito. Näissä olen toiminut sekä sairaanhoitajan tehtävässä että vastaava sairaanhoitajan, myöhemmin osastonhoitajan tehtävissä. Sairaalapuolelta on kokemusta karttunut yhteispäivystyksestä sekä sisätautien vuodeosastolta molemmissa apulaisosastonhoitajan tehtävissä, johon on kuulunut myös osastonhoitajan sijaistaminen.

Monipuolinen työskentelytausta antaa hyvää kokemuspohjaa, tietoa ja taitoa kohdata ja hoitaa asiakkaita/potilaita heidän luonnollisessa elinympäristössään – kotona.

Miksi olen jättänyt nk. turvallisen kuntatyönantajan vakinaisen työsuhteen ja lähtenyt kuin tyhjän päälle rakentamaan omaa työsarkaa hoitoalalle?
Olen halunnut lähteä tutkimusmatkalle kotihoitotyön maailmaan, katsomaan, voiko asioita tehdä toisin hoitotyössä.
Mikä on se työskentely- ja lähestymistapa, jolla oikeasti voit tuottaa terveyttä ja hyvinvointia ikäihmiselle tai muutoin alentuneen toimintakyvyn ja terveydentilan omaavalle ihmiselle? Mikä tuo kokemusta siitä, että hänestä oikeasti välitetään ja hän on tärkeä yhteiskunnan jäsen edelleen heikentyneestä tilanteestaan huolimatta.

Oma koti on kuitenkin valtaosaltaan meille ihmisille paikka, jossa haluamme elää ja olla niin kauan kuin se on turvallisesti ja terveellisesti mahdollista. Laitos tai laitosmainen hoitopaikka monestikin vie viimeisen mahdollisuuden vaikuttaa omiin asioihin tai hallita ja päättää omasta elämästä. Muistisairauden ollessa kyseessä, vointi saattaa jopa romahtaa nopeasti asumisen siirtyessä hoivayksikköön. Ja nimenomaan muistisairauden kohdalla omanarvontunto, omatoimisuus, itsemääräämisoikeus ja tuntemus oman elämän hallinnasta säilyvät pidempään omassa kodissa.

Ratkaisevana tekijänä yrittäjäksi siirtymiseen oli myös läheisten kannustus, oma vankka tuntemus ja joidenkin tuntemieni asiantuntijoiden näkemykset tulevaisuuden tarpeista sotealalle. Näin jälkikäteen voi sanoa, että heidän näkemykset ovat olleet hyvin oikeasuuntaiset muitakin sotealan asioita ja muutoksia koskien.

Ihmisen, ikäihmisen huomiointi omana itsenään kaikkine harvinaisineen ainutkertaisineen piirteineen, oman elämänhistorioineen – eikä pelkästään hienojen juhlapuheissa ylistettyjen tavoitteiden ja tilasto-, tehokkuusmittareiden valossa ja kohteena – antaa mahdollisuuden ikäihmiselle kokemuksen olla tasavertainen yhteiskunnan toimija edelleen – kuin me kaikki muutkin ihmiset.

Kokonaisvaltaisesta kotihoitopalvelu-yritystoiminnasta on kertynyt omaa käytännön kokemusta ja näyttöä nyt yli kuuden vuoden ajan, kuinka se vaikuttaa palvelua saavaan ihmiseen.

Kotihoitotyötä toteutetaan yrityksessä inhimilliset lähtökohdat huomioiden yksilöllisesti, yrityksen arvoihin perustuen (ks. kohta arvot ja periaatteet). Kotihoito suunnitellaan ja toteutetaan ilman kiirettä niin, että aikaa on myös ihmisen kohtaamiseen, läsnäoloon ja keskusteluun, kuunteluun ja pysähtymiseen ihmisen rinnalle.

Kokemus tähän saakka on osoittanut, että vaikutus on suoraan oman elämän paremman hallinnan tuntemukseen, mielialan virkistymiseen, sairaudentunnon vähentymiseen -sairastelun vähentymiseen, turvallisuudentunteen lisääntymiseen – ja ennen kaikkea voi elää omannäköistä elämää ikääntymisestä ja sairauksista huolimatta omassa kodissa. Lisäksi näin lisääntyy myös oma motivaatio osallistua erilaisiin harraste- tai ikäihmisten kerhotoimintoihin, jolloin myös sosiaalisuus lisääntyy luontevasti.

Tässä kohtaa voi sanoa myös tuntevansa kiitollisuutta ja että on etuoikeutettua, kun saa työskennellä kotihoidossa ikäihmisten ja kaikenikäisten kanssa, vauvaikäisestä alkaen. Minkä valtavan hyvän voiman he välittävätkään tietämättään omilla elämän kokemuksillaan ja kertomuksillaan. Ja varsinkin elämänasenteellaan, huolimatta varmasti huomattavasti rankemmista olosuhteistaan elämässään, mm. lapsuus sota-aikana, sodassa olleet henkilöt ym., kuin meillä tämän ajan ihmisillä. Silti he ovat äärimmäisen tyytyväisiä, kiitollisia, hymyileviä. Sanovat joka päivä ”tuhannet kiitokset”.
Ja kauniit vaihtelevat maalaismaisemat, vuodenajat työmatkoilla tuovat oman työhyvinvointilisänsä.

Suurimpana tulostavoitteena on onnellinen ihminen turvallisesti kotona. Kuin myös yhtä tärkeä sen rinnalla on hoitotyön ammattilaisten, henkilökuntamme hyvinvointi työssään ja sen ylläpitäminen. On ollut suuri onni saada varmasti parhaat hoitajat ja työkaverit joukkoomme, jotka kunnioittavat ja arvostavat omaa työtään, koulutustaan ja ennen kaikkea työmme kohdetta – toista ihmistä. Hoitajia olemme saaneet hyvin rekrytoitua ja heistä jokainen on tähti omana itsenään. Hoitotyön kiireettömyys suunnitellusti antaa tilaa ja vapautta hoitajalle oman ammattitaidon, -tiedon luovaan käyttämiseen asiakkaiden kanssa sekä kehittymiseen hoitotyössä. Vastuullisuus työssämme näkyy jokaisella jatkuvasti päivittäin ja esim. niin, että otamme asioista heti selvää joko toiselta kollegalta tai muulta asiantuntijalta (esim. omaisiin ja lääkäriin yhteys herkästi), jos hoitotyössä tulee vähääkään epävarma tilanne vastaan. Yhteistyö ja avunanto hoitajien välillä toimii saumattomasti.

Hoitotyöntiedon päivittäminen ja lisäkoulutus on tärkeää sotealalla. Meillä hoitajat hakevat lisää vahvuutta, taitoa ja syventävät tietämystään mm. jalkojenhoidon-, vanhustyön erikoisammattitutkinto- ja sairaanhoitajaopinnoillaan. Lisäksi meillä on kouluttautunut useita lähihoitajia oppisopimuskoulutuksella ammattiin, jolloin heidän mukanaan tulee uutta tietoa luonnostaan hoitotyöhömme.

Kiitos, että olit kiinnostunut tämän lukemisesta ja ota yhteyttä rohkeasti <3

Ota yhteyttä