Kotisairaanhoitopalvelu Sa-Tu Väisänen Oy

Parasta palvelua rakkaimmallesi

Tarjoamme kotihoitopalvelua ympärivuorokautisesti – ihmiseltä ihmiselle, terveydenhuollon ammattilaisten tarjoamana luotettavasti, korkealla ammattitaidolla.

Ota yhteyttä

Kotipalvelu

Kotihoidon palveluilla tuetaan asiakkaan kotona selviytymistä kokonaisvaltaisesti niin, että elämä omassa kodissa mahdollistuu turvallisesti, terveyttä ja sosiaalisuutta tukien. Liikkumisen ja toimintakyvyn ylläpysymisen tukeminen sekä luontolähtöisyys, ulkoilu ovat keskeisiä toimintaa ohjaavia keinoja.

Keskeisenä tavoitteena on myös ohjata, auttaa ja vahvistaa jokaisen asiakkaan omia voimavaroja ja toimintakykyä päivittäisissä toiminnoissa, jolloin elämän sisältö ja laatu osaltaan parantuu. Syntyy luonteva kokemus oman elämän hallinnasta ja arvokkaasta elämästä. Siinä, missä omat voimavarat eivät riitä, autamme ja annamme apua ammattitaidolla tilanteen mukaisesti.

Kotipalvelu on päivittäisissä toiminnoissa auttamista yksilöllisesti, hoivaa ja huolenpitoa, läheisyyttä ja läsnäoloa, kuuntelua ja keskustelua.

Kun asiakas tarvitsee ikääntymisen mukanaan tuoman toimintakyvyn alenemisen tai sairauden vuoksi apua kotiin selviytyäkseen päivittäisistä henkilökohtaisista toiminnoista, arkipäivän askareissa, kotipalvelumme tukee ja auttaa, hoitaa yksilöllisten tarpeiden mukaisesti kiireettömästi ja korkealla ammattitaidolla sydämellisesti.

Kotihoidon palveluja on mm:
– ravitsemuksesta huolehtiminen
– henkilökohtaisesta päivittäisestä hygieniasta huolehtiminen
ja auttaminen, tukeminen
– saunapesu- ja suihkupesuapu (saunan lämmitys tarvittaessa)
– liikkumisessa avustaminen ja tukeminen
– päivittäinen voinnin seuranta
– kaikki kodinhoidolliset tehtävät, mm. kodinsiivoukset, ikkunoiden pesu,
siistimiset, tiskaaminen, pyykkihuolto
– ruuanlaitto, leipominen
– ulkoilu
– kotijumpat, liikkumisen tukeminen